Spreken

Lisa is logopediste en kan je helpen bij de volgende zaken :

Hoortraining

Horen en verstaan met hoorapparaten en een cochleair implantaat (CI) is niet vanzelfsprekend. Er wordt wel eens gezegd: "Ik hoor een geluid, maar ik kan het niet verstaan." Hebt u het soms gevoel dat u niet voldoende winst haalt uit uw hoorapparaten en/of CI? Het gehoor kan getraind worden. 

Na de plaatsing van een CI volgt een revalidatieproces waarin er geleerd wordt om alle geluiden en spraakklanken te herkennen en te onderscheiden. Zowel bij het dragen van een hoorapparaat als een CI is het belangrijk om de persoon optimaal te laten functioneren in verschillende luisteromstandigheden.

Wij betrekken graag de directe omgeving tijdens onze therapie, zodat er in de eigen omgeving aan de slag gegaan kan worden met de aangeboden oefeningen. 

Spraakafzien

Het herkennen van mondbeelden kan een ondersteuning zijn bij hetgeen je niet goed kan verstaan. Mensen met een gehoorverlies compenseren reeds vaak onbewust de gemiste auditieve informatie door het gebruik van het mondbeeld. 

Bij spraakafzien leer je naar de mondbeelden te kijken en deze te herkennen. 

Oromyofunctionele therapie (OMFT)

Volgende afwijkende mondgewoonten kunnen leiden tot een afwijkende kaak- en/of gebitsstand, indien er niet of laattijdig wordt ingegrepen:

  • duim-, vinger- en/of speenzuigen
  • open mondgedrag
  • habitueel mondademen
  • afwijkende tongligging in rust
  • foutieve lipgewoonten
  • afwijkend kauwen
  • nagelbijten
  • afwijkend slikken

Afasie

Afasie is een taalstoornis. Er ontstaan problemen met spreken, lezen en schrijven, wat zorgt voor een verstoorde communicatie. De behandeling is gericht op de individuele problematiek. De focus van de therapie ligt op het verbeteren van het taalbegrip, de taalproductie, het lezen en schrijven en het eventueel leren hanteren van een communicatiehulpmiddel. 

Slikstoornissen (dysfagie)

We leren u op de meest comfortabele en zo veilig mogelijke manier slikken. Enerzijds trachten we bij slikrevalidatie door middel van gerichte oefeningen de normale slikfunctie te herstellen. Bepaalde spieren of spiergroepen worden getraind. Anderzijds kunnen er compensatietechnieken aangeleerd worden om problemen tijdens het eten en drinken te vermijden. 

 

Naar boven scrollen